20.07. (subota)  -  svadba Tatjana i Ljubiša  - hotel Nacional  - Prnjavor


27.07. (subota)  -  svadba Dragana i Dario  - svadbeni salon Lug - Prnjavor


03.08. (subota)  -  svadba Sanja i Ognjen  -  svadbeni salon Astorya  -  B.L.


10.08. (subota)  - svadba Marijana i Radiša  - svadbeni salon Romansa - Kneževo


17.08.  (subota)  -  svadba Marijana i Mladen  -  restoran Beli Dvor - Klašnice  -  B.L.


24.08.  (suboota)  -  SLOBODAN TERMIN!!!!!


31.08. (subota)  -  svadba Nataša i Slavko  -  svadbeni salon Krušik  -  Modriča


07.09.  (subota)  -  svadba Milana i Marko  -  svadbeni salon Sunca 2 - Manjača  -  Mrkonjić Grad


14.09.  (subota)  -  svadba Nevena i Damjan  -  Srednjoškolski Centar  -  Kotor Varoš


21.09.  (subota)  -  SLOBODAN TERMIN!!!!!


28.09.  (subota)  -  svadba Dragica i Radiša  -  svadbeni salon Romansa  -  Kneževo


05.10.  (subota)  -  SLOBODAN TERMIN!!!!!


12.10.  (subota)  -  SLOBODAN TERMIN!!!!!


19.10.  (subota)  -  svadba Dijana i Đorđe  -  svadbeni salon Filmar - B.L.


26.10.  (subota)  -  SLOBODAN TERMIN!!!!!


...

Sva prava zadržana NG Band 2018